Legal notice

ROKO PLUS, s.r.o., Ltd. company based in Nám. Slobody 6966, Piestany Slovakia, European Union, registered in Commercial Register of District Court in Trnava, Section: Sr, File No.: 27743 / T, Company number/ID: 46412913 Tax number/DIC: 2023295813, VAT ID: SK2023295813 ("Vendor / Distributor") and the buyer, which concerns the purchase and the sale of goods at the e-commerce of vendor.
Contact the vendor: Mail: info (at) 84dot5mm (dot) com

The Company is registered VAT payer, all prices are final including VAT and recycling fees .

Supervisory body:

Inspectorate SOI for Trnava Region, Trhova 2, 917 01 Trnava 1
Department of products technical control and customer protection
tel. Nr. 033/5512 689
e-mail: tt [at] soi [dot] sk

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

ROKO PLUS, s.r.o. so sídlom Nám. Slobody 6966, Piešťany Slovenská republika, Európska Únia, zapísaná v OR vedenom Okresným súdom Trnave, Oddiel: Sr, Vložka č.: 27743/T, IČO: 46412913, DIČ : 2023295813, IČ DPH: SK2023295813   (ďalej len "predávajúci") a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho. Kontaktné údaje predávajúceho: mail: info(at)84dot5mm(dot)com

Subjekt je platcom DPH. Všetky ceny sú konečné, vrátane DPH a recyklačných poplatkov.

Orgán dozoru:

Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj, Trhová 2, 917 01 Trnava 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 033/5512 689
e-mail: tt [at] soi [dot] sk